l'écoute


.
Icône de l'outil pédagogique Question Kies het goede antwoord. Als je twijfelt kun je bij de hint kijken.
Hoe zegt de docent dat je goed moet luisteren?
       
Écoutez un petit peu!
Allumez attentivement!
Écoutez attentivement!

Hoe zegt de docent dat er iets aan of uit moet? Bijvoorbeeld de recorder?
       
Ouvrez (le magnétophone)! / Fermez (le magnétophone)!
Allumez (le magnétophone)! / Eteignez (le magnétophone)!
Mettez (le magnétophone)! / terminez (le magnétophone)!

Wat wordt er gezegd als je het geluid harder moet zetten?
       
Mettez le son plus fort!
Mettez le son moins fort!
Coupez le son!

Hoe wordt er gezegd dat je het goede antwoord moet aankruisen?  
       
Notez la bonne réponse.
Cochez la bonne réponse.
Donnez la bonne réponse.

Icône d'outil pédagogique Ecris toi-même
Vul de Franse vertalingen van de zinnen in.

Hij doet het niet. m / f .

De cd is beschadigd. ( ) .

We luisteren nog een keer. / Ecoutez .

Hier stoppen we. .

Luister nog een keer en herhaal.

Probeer de betekenis van het woord te raden. .

Waar gaat elke vraag over? ?

Wat voor informatie verwacht je? ?

Het fragment gaat over... ...

Je hebt zojuist.. gehoord. ..

Probeer te raden wat je niet weet.

Waaraan denk je bij het woord 'francophonie'?

Na de eerste keer luisteren probeer je de twee vragen te beantwoorden.

.

Check je antwoorden bij de tweede keer luisteren.

.

Je hebt 30 seconden tussen de twee fragmenten om je antwoorden te controleren.

.

Je krijgt over 3 belangrijke dingen informatie. Welke drie dingen zijn dat? 

.