On s'échauffe- even opwarmen

Voor je begint, eerst even een opwarmertje. Op deze site van een talencentrum in Bretagne vind je Franse zinnen die jij of de docent kunnen gebruiken in de klas, met hun uitspraak erbij. Als je alles gelezen èn gehoord hebt, kun je de oefeningen onderaan de pagina doen. (even tussendoor: de knop 'quitter' doet niks)

Icône de l'outil pédagogique Question Kies het goede antwoord. Als je twijfelt kun je bij de hint kijken.
Hoe zegt de docent in het Frans: 'luister', 'lees', 'geef antwoord', 'herhaal' en 'schrijf op'?
       
N'écoutez / Parlez / Regardez / en français / N'écrivez
Pouvez / Fermez / Regardez / Lisez / Répétez
Ecoutez / Lisez / Répondez / Répétez / Ecrivez

Wat zegt de docent als je niet naar je boek mag kijken of je je boek dicht moet doen?
       
Ne regardez pas le livre / Ouvrez vos livres
Ne regardez pas le livre / Fermez vos livres
Regardez le livre / Ne fermez pas vos livres

Welke antwoorden zijn goed?
Het moet nog één keer, langzamer, harder en in het Frans, vind de docent. Wat zegt hij/zij allemaal?
En français!
En France!
Encore une fois
Encore trois fois
Moins fort
Plus lentement
Plus fort
Plus viteJullie moeten naar het bord kijken en de docent hoort jullie niet. Wat wordt er gezegd?
Regardez le tableau
Regardez vos livres
Je ne vous entends pas
Je vous entends très bienWaar of niet?
Kijk goed naar de vragen voordat je kiest! Klik Vrai aan als het waar is, en klik Faux aan als er iets verkeerds staat.


Als je in een groepje van drie moet werken zegt de docent: par groupe de trois.

Vrai Faux     

Als je een hele zin moet maken, zegt de docent: faites une phrase partielle.

Vrai Faux     

Als je iets aan je buurman of buurvrouw moet vragen zegt de docent: Demandez à votre voisin(e).

Vrai Faux     
Icône d'outil pédagogique Ecris toi-même
Vul de Franse vertalingen van de vragen in.

Kunt u het alstublieft herhalen? s'il vous plaît?

Kunt u het alstublieft opschrijven? ?

Hoe schrijf je dat? comment?

Hoe spreek je dat uit? ?

Hoe spel je dat? ?

Nog een keertje alstublieft? ?

Kunt u alstublieft een voorbeeld geven? ?

Wat betekent dat? ?

Hoe zeg je ... in het Frans? ... ?

Kunt u alstublieft langzamer praten? ?

Is dit woord mannelijk of vrouwelijk?

  

.