la lecture

Icône de l'outil pédagogique Question Kies het goede antwoord. Als je twijfelt, kun je bij de hint kijken.
Hoe vraagt de docent of iedereen het goede fragment heeft gevonden?
       
Tout le monde a trouvé le document?
Tout le monde a trouvé le passage?
Tout le monde a trouvé sa place?

Hoe vraagt de docent naar de grote lijnen?
       
Quel est le titre?
Quel est le détail principal?
Quel est le sens général?

Als de docent wil weten wat voor informatie je uit een bepaald woord kunt halen, wat zegt hij/zij dan?
       
Quelle information te donne le mot...?
Quel mot te donne l'information...?
Quelle information te donne la phrase...?

.
Welke antwoorden zijn goed?
Wat zegt de docent als je het moet controleren met een woordenboek, of als je je antwoord moet controleren?
Vérifiez dans un dictionnaire.
Vérifie si tu as choisi le bon stylo.
Vérifiez dans un livre.
Vérifie si tu as choisi la bonne réponse.Wat zegt de docent als hij/zij wil dat er iets hardop wordt gelezen, of als de eerste zin moet worden gelezen?
Lis la dernière phrase!
Lisez a haute voix.
Lisez ensemble.
Lisez silencieusement.
Lis la première phrase!Wat zegt de docent als je moeilijke dingen moet opzoeken in een woordenboek, als je meer aanwijzingen moet zoeken of als je de sleutelwoorden moet zoeken?
Cherchez les mots-clé dans un dictionnaire.
Cherchez les mots difficiles dans le dictionnaire.
Répérez les mots-clé.
Cherchez une seule indication.
Cherchez des indications supplémentaires.Icône d'outil pédagogique Ecris toi-même
Vul de Franse vertalingen in van de zinnen.

Je moet het instructiegedeelte niet overslaan. .

Je moet de informatie goed kunnen screenen. .

Jullie hebben  30 minuten om 3 oefeningen te doen. 30 3

Lees de tekst een eerste keer door. .

Lees verder! (meervoud) !

Het staat op de volgende bladzijde. .