Activités spécifiques

Vanaf deze pagina krijg je oefeningen die wat specifieker zijn. Het gaat nu niet meer zo zeer om wat de docent zegt of wat jij zegt, maar vooral om de activiteiten in de klas. Zo kom je woorden en zinnen tegen die te maken hebben met lezen, luisteren, spreken en schrijven. Ook komen kijken en ICT voorbij.