les consignes de l'oral

Icône de l'outil pédagogique Question Kies het goede antwoord. Als je twijfelt kun je bij de hint kijken.
Hoe wordt je gevraagd of je je naam wilt spellen?
       
Vous pouvez épeler votre nom, s'il vous plaît?
Tu peux épeler ton nom, s'il te plaît?
Epelez votre nom!

Hoe wordt je gevraagd je huis te beschrijven?
       
Pouvez-vous me décrire votre caravane?
Pouvez-vous me décrire votre maison?
Pouvez-vous me décrire votre voiture?

Hoe zeg je: Hoe spel je dat?
       
Cela s'écrit comment?
Tu écris ça comment?
deze twee zinnen zijn allebei goed.
het goede antwoord staat er niet bij.

Hoe vraagt de docent: Waarom leer je Frans?
       
Comment apprenez-vous le français?
Pourquoi apprenez-vous le français?
Quand et où apprenez-vous le français?

Wat denk je te gaan doen na je eindexamen? Deze vraag is in het Frans:
       
Qu'est-ce que vous comptez faire après le bac?
Qu'est-ce que vous croyez faire après le bac?
Qu'est-ce que vous compter gagner après le bac?

.
Icône d'outil pédagogique Ecris-toi même
Vul de Franse vertalingen van de zinnen in.

Geef je mening over... votre / ton / ...

Geef je indruk van een film die je kort geleden hebt gezien.

Vertel in het kort wat je vandaag gedaan hebt etc.

Je kunt gebruik maken van de afbeelding en de tekst. .

Vertel mij wat je leuk vond. .

Vertel mij wat je niet leuk vond. .

Vertel mij wat je minder leuk vond. .

Praat over jezelf. Parlez . / toi.

Praat over je familie.

Nu ga je ... mondeling presenteren. ...  

Bekijk deze foto's. Over wat voor gebeurtenissen gaan ze?

.

Ik interesseer mij voor... ... 

Ik leer Frans om... J'a ... / J' ...

Ik vraag mij af of... ... 

Ik maak geen verschil tussen... Je ne fais pas de différence entre...

Vertel 'ns wat over je verleden / je toekomstplannen.

/