Keskidi? Keskiveu?

Negatief commentaar...

Zoek de goede Franse vertalingen bij de zinnen.
Jammer, nog niet goed!
Nog eens!
Fout!
Fout antwoord!
Opnieuw (maken)!
Je kunt het beter!
Hoofdstuk ... nog eens doen / bestuderen!
Zwaar onvoldoende!
Onvoldoende!
Nee, ik geloof er niets van!
Het niveau daalt
Je doet er beter aan om te...
Je verdoet je tijd (met)...